Shpërndaje:

STRATEGJIA NACIONALE PËR E-PËRFSHIRJE 2011-2014

MINISTËR

Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form