Shpërndaje:

PLAN AKSIONAL I REVIDUAR I STRATEGJISË PËR REFORMA NË ADMINISTRATËN PUBLIKE 2010-2015

MINISTËR

Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form