Shpërndaje:

PLANI AKSIONAL I STRATEGJISË NACIONALE AFATSHKURTËR SË TIK-UT 2016-2017, GUSHT 2015

MINISTËR

Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form