Shpërndaje:

Programi vjetor i trajnimeve gjenerike për nëpunësit administrativ për vitin 2018

MINISTËR

Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form