Shpërndaje:

Programi vjetor për trajnim gjenerik për nëpunësa administrativ në Republikën e Maqedonisë për vitin 2016