Shpërndaje:

Programi vjetor për trajnim për udhëheqje administrative për vitin 2017

MINISTËR

Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form