Shpërndaje:

Raporti nga vlerësimi i i pjekurisë së kapaciteteve për sigurinë kibernetike në Maqedoniа së Veriut

MINISTËR

Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form