Shpërndaje:

Raporti i parë i gjysëmvjetorit për zbatimin e strategjisë për reforma në administratën publike 2018-2022 dhe plani aksional

MINISTËR

Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form