Shpallje publike për punësimin e shtatë (7) personave në Ministrinë e shoqërisë informatike dhe administratës me kohë të caktuar deri në fund të vitit aktual fiskal 2019-të