Shpërndaje:

SHPALLJE PUBLIKE PËR PUNËSIMIN E DY (2) PERSONAVE NË MINISTRINË E SHOQËRISË INFORMATIKE DHE ADMINISTRATËS ME KOHË TË CAKTUAR DERI NË FUND TË VITIT AKTUAL FISKAL 2019-TË