Shpallje publike Për punësimin e 9 (nëntë) personave në Ministrinë e shoqërisë informatike dhe administratës me kohë të caktuar deri në fund të vitit aktual fiskal 2019-të