Shpërndaje:

Raport vjetor i të dhënave nga Regjistri i të punësuarve në sektorin publik 2018

MINISTËR

Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form