Ftesë për prezantimin e Raportit vjetor të Strategjisë së reformave në administratën publike (SRAP)

Të nderuar,

Ministria e shoqërisë informatike dhe administratës, Ju fton të merrni pjesë në diskutimin publik në të cilin do të prezantohet Plani vjetor i zbatimit të Strategjisë së reformave në administratën publike 2018-2022.

Ngjarja do të mbahet në Klubin e deputetëve më 13-të maj 2019, me fillim në ora 11:00.

Në diskutimin publik do të drejtohet zëvendësministri i shoqërisë informatike dhe administratës Aleksandar Bajdevski si dhe koordinatoret e katër sferave prioritare. Pas prezantimit të Planit vjetor, do të hapet diskutim dhe hapësirë për parashtrimin e pyetjeve ndaj personave përgjegjës të katër sferave prioritare të SRAP.

Ju lutemi, praninë tuaj ta konfirmoni nëpërmjet postës elektronike: odnosisojavnost@mioa.gov.mk , më së voni deri më datë 10.05.2019 (e premte), në ora ora 16:00.​