Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, organizoi takim pune me zyrtarët e të dhënave të hapura të organeve dhe institucioneve të sektorit publik

Shkup, 23 maj 2019

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, sot organizoi takim pune me oficerët e të dhënave të hapura të organeve dhe institucioneve të sektorit publik.

Takimi u organizua në suaza të aktiviteteve të rregullta të procesit të të dhënave të hapura, me qëllim të koordinimit dhe realizimit të pandërprerë të masave dhe aktiviteteve të Strategjisë së të dhënave të hapura me Planinin aksional 2018 – 2020, si dhe respektimi adekuat dhe veprimi sipas dispozitave të Ligjit për shfrytëzimin e të dhënave të hapura të sektorit publik.

Në takim u prezantua edhe Portali i të dhënave të hapura, ku pjesëmarrësit mes tjerash diskutuan edhe për tema lidhur me aspektet teknike dhe mënyrat e publikimit të informacioneve, regjistrimin si dhe mundësitë e pengesave gjatë publikimit.

MSHIA-ja me qëllim të mbështetjes së institucioneve të përfshira në këtë proces, në takimin e punës ofroi udhëzime shtesë për hapjen e të dhënave dhe promovimin e cilësisë së të dhënave të hapura.

Мinistria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës