Shpërndaje:

Годишна програма за генерички обуки на административни службеници за 2020 година

MINISTËR

Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form