Njoftim për publikun dhe mediat nga anëtarët e Grupit këshillëdhënës konsultativ interdikasterial për mundësi të barabarta të grave dhe burrave