Shpërndaje:

Shpallje publike për punësimin e 35 nëpunësve shtetëror të grupit I, nëngrupit II në Ministrinë e Shoqërisë Informatike dhe Administratës për vendet e punës në vijim

MINISTËR

Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form