Shpallje publike për punësimin e 35 nëpunësve shtetëror të grupit I, nëngrupit II në Ministrinë e Shoqërisë Informatike dhe Administratës për vendet e punës në vijim