Shpallje interne nr.01/2019 për avancimin e 11 nëpunësve administrativë në Ministrinë e Shoqërisë Informatike dhe Administratës