Konferenca për shtyp e ministrit të shoqërisë informatike dhe administratës, Damjan Mançevski (MSHIA-ja prezanton përmirësimin e sistemit të ENER-it)