Shpërndaje:

Raporti vjetor i informacioneve me karakter publik

MINISTËR

Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form