Shpërndaje:

Plani vjetor për trajnimin e udhëheqjes administrative për vitin 2020-të

MINISTËR

Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form