Shpërndaje:

Raporti i Buxhetimit me përgjegjësi gjinore për vitin 2019-të

MINISTËR

Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form