Raporti i Buxhetimit me përgjegjësi gjinore për vitin 2019-të