Shpërndaje:

Takim pune me përfaqësues nga Qendra për menaxhim me ndryshime (QMN), znj.Neda Maleska Saçmaroska - drejtoreshë ekzekutive dhe znj.Iskra Belçeva Ristovska - koordinatore e programit

Shkup, 09 shtator 2020

 

Bashkëpunimi do të vazhdojë edhe më tej, ndërmjet MSHIA-së dhe QMN-së në lidhje me projektet që kanë të bëjnë me reformën e administratës publike dhe digjitalizimin e shërbimeve publike.

Do të angazhohemi maksimalisht për një administratë profesionale, moderne dhe transparente, gjithashtu përparësia jonë e përbashkët është zhvillimi i digjitalizimit.

 

Мinistria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës

MINISTËR

Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Search form