Takim punë me përfaqësuesit e Institutit Republikan Ndërkombëtar (IRI)

Shkup, 23 shtator 2020

Realizuam takim pune me përfaqësuesit e Institutit Republikan Ndërkombëtar (IRI), takim në të cilin u zhvillua diskutim konstruktiv lidhur me aspektet sa i takon menaxhimit efektiv.

Njëkohësisht, nga ana e tyre u bë prezantim rreth kësaj teme, me çka u shkëmbyen përvojat dhe propozimet për bashkëpunim të mundshëm edhe në të ardhmen, siç është organizimi i punëtorive, me qëllim që të përforcohet suksesi i institucioneve dhe profesionalizmi i tyre.

 

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Adminsitratës