Shpërndaje:

Takim pune me ministrin e Vetëqeverisjes lokale, Goran Milevski

Shkup, 23 shtator 2020

Bashkëpunimi ndërmjet dy ministrive lidhur me reformat e administratës publike dhe digjitalizimit, ishin temat e diskutimit ndërmjet ministrit të Shoqërisë Informatike dhe Administratës, Jeton Shaqiri dhe ministrit të Vetëqeverisjes lokale, Goran Milevski.

Të dy bashkëbiseduesit, u dakorduan se reformat duhet të vazhdojnë, me qëllim të profesionalizimit të administratës, e cila duhet të jetë servis i vërtetë për qytetarët, me rritje të lartë të efikasitetit, transparencës, llogaridhënies dhe përgjegjësisë.

 

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Adminstratës