Konferenca për shtypin e Ministrit të Shoqërisë Informatike dhe të Administratës - Jeton Shaqiri