Video nga ngjarja në të cilën mori pjesë Ministri Shaqiri, Iniciativa Digjitale MK2025

Shkup, 24 qershor 2021