Konferenca për shtypin e ministrit të Shoqërisë Informatike dhe të Administratës lidhur me promovimin e platformës elektronike të PQH-së