Prezantimi i Raportit vjetor të të punësuarve në sektorin publik. Numri i të punësuarve në sektorin publik është reduktuar