Konferenca për shtypin e ministrit të Shoqërisë Informatike dhe të Administratës – Jeton Shaqiri (100 ditë me qytetarët)