Raporti vjetor i Regjistrit të të punësuarve në sektorin publik 2020