Aliti: Reformat në hapësirën mediatike duhet të jenë të vazhdueshme dhe procesi të përmirësohet në vazhdimësi

25 janar 2023

Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës Admirim Aliti foli në ngjarjen “Prezantimi publik i projektit të BE-së - BE për lirinë e shprehjes: harmonizimi i legjislacionit kombëtar të medias me ligjin e BE-së dhe standardet evropiane të medias”.

Qëllimi i përgjithshëm i këtij projekti është të mundësojë një mjedis ligjor për median, duke promovuar lirinë e shprehjes, mbrojtjen e të drejtave, si dhe konkurrencën dhe qëndrueshmërinë e tregut mediatik, duke harmonizuar ligjet me Direktivën e Shërbimeve Mediatike Audiovizive (BE) 2018. /1808, legjislacioni tjetër i BE-së dhe standardet evropiane.

Duke theksuar rëndësinë e medias në çdo shoqëri demokratike, ministri Aliti theksoi përkushtimin për të krijuar një hapësirë ku përmes politikave dhe zgjidhjeve ligjore, mediat do të mund të theksojnë edhe më shumë profesionalizmin e tyre dhe do të punojnë në përputhje me etikën, moralin dhe profesionalizmin. standardet.

“Reformat në media janë të nevojshme dhe në atë drejtim është projekti i Ministrisë së Shoqërisë Informative dhe Administratës në koordinim me Delegacionin e BE-së, për harmonizimin e legjislacionit kombëtar për median me legjislacionin e BE-së dhe standardet e medias. “Është një projekt gjithëpërfshirës që duhet të japë një nga rezultatet kryesore, që është harmonizimi i plotë i Ligjit për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive me Direktivën për Shërbime Mediatike Audiovizive nga viti 2018”, tha ministri Aliti.

Sipas tij, reformat në hapësirën mediatike duhet të jenë të vazhdueshme dhe të mos ndalen, dhe procesi duhet të përmirësohet vazhdimisht.

“Si shoqëri, ne kemi nevojë edhe për një shërbim të fuqishëm të transmetimit publik, i cili do të kryejë rolin e tij bazë të informimit dhe edukimit dhe që do të jetë i lirë nga ndikimi i qendrave politike të pushtetit, gjithashtu kemi nevojë për një rregullator të fortë dhe të pavarur që do të monitorojnë situatën në media. Pres që të gjitha këto sfida të diskutohen, të propozohen zgjidhje dhe ide në periudhën e ardhshme nga të gjitha palët e interesuara dhe të prekura”, tha ndër të tjera ministri Aliti, duke dhënë mbështetje për gjithë procesin.

Fjalë hyrëse në këtë manifestim mbajtën edhe ambasadori evropian David Geer, ministrja e Kulturës Bisera Stojçevska Kostadinovska dhe drejtori i AAVMU Zoran Trajçevski.