KONTAKTE

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës
Bulevardi ,,Shën Qirili dhe Metodi”, nr.54
1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut
cabinet@mioa.gov.mk

Kabineti i Ministrit
telefoni: +389(0)2 3200-870
faksi: +389(0)2 3221-883
cabinet@mioa.gov.mk

Kabineti i zëvendësministrit
telefoni: +389(0)2 3200-885
faksi: +389(0)2 3200-899

Kabineti i Sekretarit Shtetëror
telefoni: +389(0)2 3200-889
faksi: +389(0)2 3200-881

Njësia për marrëdhënie me publikun
telefoni: +389(0)2 3200-874
+389(0)2 3200-922
odnosisojavnost@mioa.gov.mk

Qendra për mbështetje teknike të Sistemit informativ për udhëheqje me burimet njerëzore
telefoni: +389(0)2 3248-074

Qendra për Trajnime
telefoni: +389(0)2 2400-475
+389(0)2 2400-476

Sektori i burimeve njerëzore
telefoni: +389(0)2 3200-920
+389(0)2 3200-896

Sektori për komunikim (Njësia e politikës audivizuale / Njësia për menaxhimin e të dhënave në sferën e komunikimeve elektronike)
telefoni:+389(0)2 3297-117

Ndërmjetësimi i informatave me karakter publik sipas Ligjit për qasje të lirë të informatave me karakter publik
Mirsada Shabani
telefoni: +389(0)2 3200-929
mirsada.sabani@mioa.gov.mk

Mbrojtja e të dhënave personale
Elena Mihajlloska
telefoni: +389(0)2 3200-891
elena.mihajloska@mioa.gov.mk
Katerina Dimovska - Trajkovska
+389(0)2 3200 - 895
katerina.trajkovska@mioa.gov.mk

Çështje të përgjithshme
Sllavica Vitanova
telefoni: +389(0)2 3200-946
slavica.vitanova@mioa.gov.mk

Faqja Jonë ne Facebook