Shpërndaje:

MARRËDHËNIE ME PUBLIKUN

NJOFTIM PËR SHTYP

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, në përputhje me nenin 23 të Ligjit për Pjesëmarrje të të Rinjve dhe Politikat Rinore, për të caktuar personin përgjegjës për punë në Zyrën për rini dhe koordinim, implementimin dhe ndjekjen e çështjeve me interes për të rinjtë, në suaza të kompetencave të fushëveprimit të institucionit, e emëron nëpunësin Diar Selimi.

Shkup, 13 prill 2021

Sot, Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës, Jeton Shaqiri, mori pjesë në Takimin ministror të

Shkup, 8 prill 2021

Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës Jeton Shaqiri, sot prezantoi Raportin Vjetor të të Punësuarve në Sektorin Publik për vitin 2020-të. 

Pages

NJOFTIM PËR SHTYP

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, në përputhje me nenin 23 të Ligjit për Pjesëmarrje të të Rinjve dhe Politikat Rinore, për të caktuar personin përgjegjës për punë në Zyrën për rini dhe koordinim, implementimin dhe ndjekjen e çështjeve me interes për të rinjtë, në suaza të kompetencave të fushëveprimit të institucionit, e emëron nëpunësin Diar Selimi.

Shkup, 13 prill 2021

Sot, Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës, Jeton Shaqiri, mori pjesë në Takimin ministror të

Shkup, 8 prill 2021

Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës Jeton Shaqiri, sot prezantoi Raportin Vjetor të të Punësuarve në Sektorin Publik për vitin 2020-të. 

Pages