Shpërndaje:

MARRËDHËNIE ME PUBLIKUN

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 16 qershor 2021 

E njoftojmë publikun se tani më janë vendosur në Regjistrin unik nacional elektronik të rregulloreve (ENER) dy dokumentet mbi Projekt-Planin aksional të strategjisë nacionale të TIK-ut 2021 – 2025.

Shkup, 16 qershor 2021

Sot, u bë prezantimi i Raportit të tretë vjetor mbi implementimin e Planit aksional të Strategjisë së Reformave të Administratës Publike për vitin 2020-të, organizuar nga MSHIA-ja

Shkup, 11 qershor 2021

Në seancën e fundit qeveritare, u miratua informacioni mbi gjendjen e transformimit digjital në kontekst të shërbimeve elektronike, institucioneve kyçe, pengesave dhe hapave të 

Pages

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 16 qershor 2021 

E njoftojmë publikun se tani më janë vendosur në Regjistrin unik nacional elektronik të rregulloreve (ENER) dy dokumentet mbi Projekt-Planin aksional të strategjisë nacionale të TIK-ut 2021 – 2025.

Shkup, 16 qershor 2021

Sot, u bë prezantimi i Raportit të tretë vjetor mbi implementimin e Planit aksional të Strategjisë së Reformave të Administratës Publike për vitin 2020-të, organizuar nga MSHIA-ja

Shkup, 11 qershor 2021

Në seancën e fundit qeveritare, u miratua informacioni mbi gjendjen e transformimit digjital në kontekst të shërbimeve elektronike, institucioneve kyçe, pengesave dhe hapave të 

Pages