Shpërndaje:

MARRËDHËNIE ME PUBLIKUN

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 10 qershor 2021

“Mediat dhe informacionet janë duke pësuar ndryshime radikale, në formë dhe në përmbajtje”, ishte një nga deklaratat kryesore për të cilat u 

Shkup, 10 qershor 2021

Në seancën e fundit qeveritare u miratua Informacioni për të aplikuar në WBIF - Western Balkans Investment Framework (Korniza e Investimeve në 

Pages

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 11 qershor 2021

Qeveria e Republikës së Maqedonisë

Shkup, 10 qershor 2021

“Mediat dhe informacionet janë duke pësuar ndryshime radikale, në formë dhe në përmbajtje”, ishte një nga deklaratat kryesore për të cilat u 

Shkup, 10 qershor 2021

Në seancën e fundit qeveritare u miratua Informacioni për të aplikuar në WBIF - Western Balkans Investment Framework (Korniza e Investimeve në 

Pages