Shpërndaje:

MARRËDHËNIE ME PUBLIKUN

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 17 korrik 2021

Ministria për shoqëri informatike dhe administratë i bën thirrje të gjithë palëve të interesit të marrin pjesë në debatin e hapur publik për draft planin aksional të strategjisë nacionale të TIK-ut 2021 – 2025.

Shkup, 13 korrik 2021

Sot u zhvillua takimi i nëntë i Këshillit për reformën në administratën shtetërore, ku pjesëmarrës ishin ministra dhe përfaqësues nga të gjitha ministritë dhe institucionet në Republikën e Maqedonisë së Veriut, ekspertë vendas dhe të huaj të angazhuar nga projekti “Mbështetje ndaj riorgamizimit shtetëror”, përfshirë këtu edhe kryeministrin e vendit, Zoran Zaev dhe ministrin për Shoqëri informatike dhe administratë, Jeton Shaqiri.

Pages

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 21 korrik 2021

Sot, në hapësirat e Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës, ministri Jeton Shaqiri, 

Shkup, 17 korrik 2021

Ministria për shoqëri informatike dhe administratë i bën thirrje të gjithë palëve të interesit të marrin pjesë në debatin e hapur publik për draft planin aksional të strategjisë nacionale të TIK-ut 2021 – 2025.

Shkup, 13 korrik 2021

Sot u zhvillua takimi i nëntë i Këshillit për reformën në administratën shtetërore, ku pjesëmarrës ishin ministra dhe përfaqësues nga të gjitha ministritë dhe institucionet në Republikën e Maqedonisë së Veriut, ekspertë vendas dhe të huaj të angazhuar nga projekti “Mbështetje ndaj riorgamizimit shtetëror”, përfshirë këtu edhe kryeministrin e vendit, Zoran Zaev dhe ministrin për Shoqëri informatike dhe administratë, Jeton Shaqiri.

Pages