Shpërndaje:

MARRËDHËNIE ME PUBLIKUN

NJOFTIM PËR SHTYP

Bruksel, 26 shtator 2022

Sot ne Bruksel, në hapësirat e Komisionit Evropian vazhdon edhe një cikël tjetër me sqarime, si pjesë e 'screeningut', edhe atë pikërisht në aspekt të Funksionimit të institucioneve demokratike.

Raporti për riorganizimin e sistemit ministror të Ministrisë së Ekonomisë (ME), i hartuar në kuadër të projektit IPA "Mbështetje për Riorganizimin e Shtetit", parashikon disa propozime për riorganizimin e strukturës së ME-së, krijimin e Drejtorive për të gjitha fushat e politikave, të cilat i përfshijnë të gjitha nënpolitikat, duke ofruar kështu mundësi për drejtim të integruar të menaxhimit të politikave për të cilat ato janë përgjegjëse. Për funksionet horizontale, propozohet krijimi i një Drejtorie për mbështetje administrative. 

Tiranë, 23 shtator 2022

Денеска во Тирана, заедно со министерката за стандарди на услугите во Албанија, г-ѓа Милва Економи, министерот за информатичко општество и администрација Адмирим Алити беше дел од панелот за дискусија каде што се разговараше за дигиталните јавни услуги.

Pages

NJOFTIM PËR SHTYP

Bruksel, 26 shtator 2022

Sot ne Bruksel, në hapësirat e Komisionit Evropian vazhdon edhe një cikël tjetër me sqarime, si pjesë e 'screeningut', edhe atë pikërisht në aspekt të Funksionimit të institucioneve demokratike.

Raporti për riorganizimin e sistemit ministror të Ministrisë së Ekonomisë (ME), i hartuar në kuadër të projektit IPA "Mbështetje për Riorganizimin e Shtetit", parashikon disa propozime për riorganizimin e strukturës së ME-së, krijimin e Drejtorive për të gjitha fushat e politikave, të cilat i përfshijnë të gjitha nënpolitikat, duke ofruar kështu mundësi për drejtim të integruar të menaxhimit të politikave për të cilat ato janë përgjegjëse. Për funksionet horizontale, propozohet krijimi i një Drejtorie për mbështetje administrative. 

Tiranë, 23 shtator 2022

Денеска во Тирана, заедно со министерката за стандарди на услугите во Албанија, г-ѓа Милва Економи, министерот за информатичко општество и администрација Адмирим Алити беше дел од панелот за дискусија каде што се разговараше за дигиталните јавни услуги.

Pages