Shpërndaje:

MARRËDHËNIE ME PUBLIKUN

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 10 qershor 2021

Sot, në ambientet e Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës, ministri Jeton Shaqiri zhvilloi takimin e punës me ambasadorin e Republikës Popullore të Kinës, Ekselencën e tij Zhang Zuo.

Shkup, 9 qershor 2021

Ministri Jeton Shaqiri, sot zhvilloi takimin e parë me përfaqësuesit e Space Exploration Technologies Corporation, ose e njohur ndryshe si “SpaceX”.

Shkup, 9 qershor 2021

Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës - Jeton Shaqiri, sot mori pjesë dhe iu drejtua me fjalimin hyrës grupeve punuese në seminarin mbi Riorganizimin e administratës shtetërore dhe menaxhimit të ndryshimeve në Republikën e

Pages

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 10 qershor 2021

Sot, në ambientet e Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës, ministri Jeton Shaqiri zhvilloi takimin e punës me ambasadorin e Republikës Popullore të Kinës, Ekselencën e tij Zhang Zuo.

Shkup, 9 qershor 2021

Ministri Jeton Shaqiri, sot zhvilloi takimin e parë me përfaqësuesit e Space Exploration Technologies Corporation, ose e njohur ndryshe si “SpaceX”.

Shkup, 9 qershor 2021

Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës - Jeton Shaqiri, sot mori pjesë dhe iu drejtua me fjalimin hyrës grupeve punuese në seminarin mbi Riorganizimin e administratës shtetërore dhe menaxhimit të ndryshimeve në Republikën e

Pages