Shpërndaje:

MARRËDHËNIE ME PUBLIKUN

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, me datë 06.03.2023

“Jemi të përkushtuar fuqishëm për aplikimin e transformimit digjital si  mundësi për të përfshirë numër më të madh të grave në sipërmarrjet, për të krijuar shërbime dhe kushte , që gratë të kenë të njëjtat mundësi si meshkujt; Theks i veçantë do t'i kushtohet lidershipit si faktor kyç në këto transformime, në drejtim të përfaqësimit të plotë dhe të barabartë të grave në të gjitha nivelet dhe në të gjitha fushat. "

Shkup, 01 mars 2023

Duke folur në panelin e titulluar: “Transformimi digjital dhe e ardhmja e TI-së: Ngritja e udhëheqjes publike dhe korporative në nivelin tjetër”, zëvendësi i ministrit të Shoqërisë Informatike dhe Administratës - Aleksandar Bajdevski theksoi përkushtimin lidhur me  përshpejtimin e transformimit digjital dhe shfrytëzimin e përfitimeve prej tij, në dobi të qytetarëve dhe të gjithë shoqërisë.

Partneriteti për Qeverisje të Hapur (PQH) është një nismë ndërkombëtare vullnetare që synon të krijojë dhe zbatojë angazhime konkrete nga qeveritë ndaj qytetarëve të tyre, për të promovuar transparencën, për të inkurajuar pjesëmarrjen e qytetarëve, luftën kundër korrupsionit dhe përdorimin e teknologjive të reja me qëllim të forcimit të qeverisjes/udhëheqjes së mirë.

Pages

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 01 mars 2023

Duke folur në panelin e titulluar: “Transformimi digjital dhe e ardhmja e TI-së: Ngritja e udhëheqjes publike dhe korporative në nivelin tjetër”, zëvendësi i ministrit të Shoqërisë Informatike dhe Administratës - Aleksandar Bajdevski theksoi përkushtimin lidhur me  përshpejtimin e transformimit digjital dhe shfrytëzimin e përfitimeve prej tij, në dobi të qytetarëve dhe të gjithë shoqërisë.

Partneriteti për Qeverisje të Hapur (PQH) është një nismë ndërkombëtare vullnetare që synon të krijojë dhe zbatojë angazhime konkrete nga qeveritë ndaj qytetarëve të tyre, për të promovuar transparencën, për të inkurajuar pjesëmarrjen e qytetarëve, luftën kundër korrupsionit dhe përdorimin e teknologjive të reja me qëllim të forcimit të qeverisjes/udhëheqjes së mirë.

Shkup, 28 shkurt 2023

Sot në zyrat e Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës (MSHIA) është mbajtur ceremonia e dorëzimit të detyrës në mes të ministrit paraprak, Admirim Aliti dhe ministrit të sapoemëruar, Azir Aliu.

Pages