Shpërndaje:

MARRËDHËNIE ME PUBLIKUN

NJOFTIM PËR SHTYP

Ju njoftojmë se personi përgjegjës për punën e Zyrës së të Rinjve mbi koordinimin, implementimin dhe ndjekjen e çështjeve në interes të të rinjve në fushëveprimin e kompetencave të institucionit është nëpunësja Zana Zumeri.

E-mail: zana.zumeri@mioa.gov.mk

Numri i telefonit zyrtar: +389 2 3200 953

 

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe e Administratës

-Kujdesuni që sistemet, desktop kompjuterët, laptopët dhe pajisjet celulare të përdoruesve tuaj të jenë të përditësuara, përfshirë edhe ‘software’ pajisjet e palës së tretë, siç janë shfletuesit dhe pakot e produktivitetit të zyrave

-Kontrolloni nëse ''Antivirus i instaluar' është i instaluar dhe verifikoni rregullisht që ai është aktiv në të gjitha sistemet dhe nëse nënshkrimet janë përditësuar saktë.

Tel Aviv, 3 shkurt 2023
 
Në Tel Aviv është nënshkruar një Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Qeverisë së Shtetit të Izraelit në fushën e komunikimeve elektronike dhe shërbimeve postare.

Pages

NJOFTIM PËR SHTYP

Tel Aviv, 3 shkurt 2023
 
Në Tel Aviv është nënshkruar një Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Qeverisë së Shtetit të Izraelit në fushën e komunikimeve elektronike dhe shërbimeve postare.

Tel Aviv, 31 janar 2023

,,Bashkëpunimi Ndërkombëtar në Hapësirën Kibernetike”, titullohet paneli në të cilin u drejtua Ministri i Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës - Admirim Aliti, në suaza të konferencës ,,Cybertech Global" - Samiti Ndërkombëtar i Industrisë Kibernetike në Tel Aviv, në të cilin morrën pjesë kompani me renome, përfaqësues të lartë qeveritarë dhe investitorë inovativë të startup-eve në të gjithë sektorët.

 

 

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe e Administratës, në bashkëpunim me anëtarët e Grupit Punues, përgjegjës për hartimin e Strategjisë Nacionale mbi Sigurinë Kibernetike të Republikës së Maqedonisë së Veriut 2023 – 2027, më datë 30.01.2023, në Klubin e Deputetëve, organizuan takim pune, në të cilin të pranishëm ishin profesorë të sektorëve akademikë dhe persona të tjerë të rëndësishëm nga sfera e kibernetikës.

Pages