Shpërndaje:

MARRËDHËNIE ME PUBLIKUN

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 08 korrik 2021

Sot, Ministri për shoqëri informatike dhe administratë, Jeton Shaqiri, mori pjesë në festën e 30 vjetorit të Sindikatës së punonjësve të administratës shtetërore, organeve gjyqësore dhe shoqatave të qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Shkup, 07 korrik 2021

Në hapësirat e Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Adminsitratës, u realizua takimi i punës me përfaqësuesin e USAID-it në

Shkup, 06 korrik 2021

Në seancën e sotshme qeveritare kaloi pika e informacionit për nevojën e angazhimit të personave vullnetarë me qëllim të përfitimit të aftësive të nevojshme për punë.

Pages

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 08 korrik 2021

Sot, Ministri për shoqëri informatike dhe administratë, Jeton Shaqiri, mori pjesë në festën e 30 vjetorit të Sindikatës së punonjësve të administratës shtetërore, organeve gjyqësore dhe shoqatave të qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Shkup, 07 korrik 2021

Në hapësirat e Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Adminsitratës, u realizua takimi i punës me përfaqësuesin e USAID-it në

Shkup, 06 korrik 2021

Në seancën e sotshme qeveritare kaloi pika e informacionit për nevojën e angazhimit të personave vullnetarë me qëllim të përfitimit të aftësive të nevojshme për punë.

Pages