Shpërndaje:

MARRËDHËNIE ME PUBLIKUN

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 2 dhjetor 2020

Sot, Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës Jeton Shaqiri, realizoi takim pune me sekretarin e përgjithshëm për Partneritetin e Qeverisjes së Hapur Pol Masen, lidhur

Shkup, 2 dhjetor 2020

Sot, Sekretariati për Reforma të administratës publike, mbajti takimin e tetë, i cili u realizua nëpërmjet video-konferencës lidhur me përdorimin e internet komunikimit. Takimin e hapi zëvendësministri i  Soqërisë

Shkup, 27 nëntor 2020

Sot, u mbajt takimi plenar i IPA Grupeve punuese sektoriale për Reformën e Administratës Publike si dhe Zhvillimin lokal dhe rajonal, ku u prezantua korniza e programit për

Pages

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 2 dhjetor 2020

Sot, Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës Jeton Shaqiri, realizoi takim pune me sekretarin e përgjithshëm për Partneritetin e Qeverisjes së Hapur Pol Masen, lidhur

Shkup, 2 dhjetor 2020

Sot, Sekretariati për Reforma të administratës publike, mbajti takimin e tetë, i cili u realizua nëpërmjet video-konferencës lidhur me përdorimin e internet komunikimit. Takimin e hapi zëvendësministri i  Soqërisë

Shkup, 27 nëntor 2020

Sot, u mbajt takimi plenar i IPA Grupeve punuese sektoriale për Reformën e Administratës Publike si dhe Zhvillimin lokal dhe rajonal, ku u prezantua korniza e programit për

Pages