Shpërndaje:

MARRËDHËNIE ME PUBLIKUN

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 27 nëntor 2020

Sot, u mbajt takimi plenar i IPA Grupeve punuese sektoriale për Reformën e Administratës Publike si dhe Zhvillimin lokal dhe rajonal, ku u prezantua korniza e programit për

Shkup, 25 nëntor 2020

Sot, Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës Jeton Shaqiri, realizoi takim pune me përfaqësues të një numri të konsiderueshëm të institucioneve, ministrive dhe institucioneve të tjera, lidhur me

Shkup, 25 nëntor 2020

Ministri i Shoqërisë Informatike dhe administratës Dr.Jeton Shaqiri mori pjesë në Konferencën ndërkombëtare e-Society me temë ,,Përfshirja dhe efektiviteti – udhëheqja e mirë dhe interneti”, e cila u mbajt online, në 

Pages

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 27 nëntor 2020

Sot, u mbajt takimi plenar i IPA Grupeve punuese sektoriale për Reformën e Administratës Publike si dhe Zhvillimin lokal dhe rajonal, ku u prezantua korniza e programit për

Shkup, 25 nëntor 2020

Sot, Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës Jeton Shaqiri, realizoi takim pune me përfaqësues të një numri të konsiderueshëm të institucioneve, ministrive dhe institucioneve të tjera, lidhur me

Shkup, 25 nëntor 2020

Ministri i Shoqërisë Informatike dhe administratës Dr.Jeton Shaqiri mori pjesë në Konferencën ndërkombëtare e-Society me temë ,,Përfshirja dhe efektiviteti – udhëheqja e mirë dhe interneti”, e cila u mbajt online, në 

Pages