Shpërndaje:

KONKURSE

Shpallje publike për punësim të 7 personave në Ministrinë për Shoqëri Informatike dhe Administratë për kohë të caktuar (Dhjetor, 2017)

Ministria për Shoqëri Informatike dhe Administratë në kuadër të bashkëpunimit me Institutin e administratës publike të Turqisë dhe Lindjes së Afërt (The Public Administration Institute for Turkey and the Middle East -TODAİE) shapll KONKURS për ndarjen e bursave të studimeve master dhe të doktoraturës për vitin akademik 2016/2017.

Pages