Shpërndaje:

POLITIKA E PRIVATËSISË

Të dashur vizitorë,

në pajtim me Ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale, Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës e Republikës së Maqedonisë ju siguron që të dhënat të mbetura në faqen tone nuk do të jenë të keqpërdorura. Të dhënat nuk do të jenë të publikuara në asnjë medium apo të shpërndahen tek ndonjë person të tretë juridik apo person fizik.

 

Me rrespekt, 
Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës së Republikës së Maqedonisë.