Shpërndaje:

NJOFTIM PËR SHTYP

Manastir, 17 qershor 2021

Sot, në hapësirat e Komunës së Manastirit, ministri Shaqiri zhvilloi takim pune me kryetaren e kësaj komune znj. Natasha Petrovska dhe bashkërisht e promovuan qendrën e shërbimeve “Një pikë shërbimi”.

Manastir, 17 qershor 2021

Digjitalizimi i shërbimeve është një hap shumë i rëndësishëm i së ardhmes evropiane të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Sot, ministri Shaqiri ishte i pranishëm në Manastir ku bashkë me kryetaren e Komunës së Manastirit znj.Natasha Petrovska

Manastir, 17 qershor 2021

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, në mënyrë maksimale i mbështet personat me aftësi të kufizuara. Me ndryshimet e reja ligjore, do ta obligojmë secilin institucion që të përfshijë vende pune për personat me

Shkup, 16 qershor 2021 

E njoftojmë publikun se tani më janë vendosur në Regjistrin unik nacional elektronik të rregulloreve (ENER) dy dokumentet mbi Projekt-Planin aksional të strategjisë nacionale të TIK-ut 2021 – 2025.

Shkup, 16 qershor 2021

Sot, u bë prezantimi i Raportit të tretë vjetor mbi implementimin e Planit aksional të Strategjisë së Reformave të Administratës Publike për vitin 2020-të, organizuar nga MSHIA-ja

Shkup, 11 qershor 2021

Në seancën e fundit qeveritare, u miratua informacioni mbi gjendjen e transformimit digjital në kontekst të shërbimeve elektronike, institucioneve kyçe, pengesave dhe hapave të 

Shkup, 11 qershor 2021

Qeveria e Republikës së Maqedonisë

Shkup, 10 qershor 2021

“Mediat dhe informacionet janë duke pësuar ndryshime radikale, në formë dhe në përmbajtje”, ishte një nga deklaratat kryesore për të cilat u 

Shkup, 10 qershor 2021

Në seancën e fundit qeveritare u miratua Informacioni për të aplikuar në WBIF - Western Balkans Investment Framework (Korniza e Investimeve në 

Pages