Shpërndaje:

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 12 janar 2023

Ministri i Shoqërisë Informative dhe Administratës, Admirim Aliti mbajti fjalën hapëse në punëtorinë e organizuar nga Ministria e Diasporës në bashkëpunim me MSHIA dhe Organizatën Ndërkombëtare për Migrim (IOM-Shkup), për të forcuar kapacitetet e të gjithë pjesëmarrësve të përfshirë në projektin Qendrat e Diasporës.

 

Si rezultat i mungesës së një sistemi të unifikuar për pagat, ekziston një kaos i vërtetë në lidhje me pagat në sektorin publik, që pason me rregullimin përmes një numri të madh të ligjeve dhe marrëveshjeve kolektive.

 

 

Shkup, 31 dhjetor 2022

Të nderuar,

Më lejoni që në fund të vitit të bëj një lloj retrospektivë të elementeve kyçe për të cilat kemi punuar vitin e kaluar dhe që do të jenë prezantimi dhe baza për shtytje në vitin e ardhshëm 2023.

Shkup, 29 dhjetor 2022

Prezantimi i Draft versionit të Strategjisë Nacionale për zhvillimin e Teknologjive të Informacionit dhe Komunikacionit 2023-2027 dhe diskutimit për të njëjtën, ishte qëllimi e debatit të sotëm publik.

 

Shkup, 28 dhjetor 2022

Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës, Admirim Aliti mbrëmë mori pjesë në një ngjarje e organizuar nga Agjencia për rini dhe sport, ku u ndanë çmime dhe mirënjohje për sportistët e vitit.

Shkup, 28 dhjetor 2022

Grupi punues i formuar prej përfaqësuesve të MSHIA, MF, MPPS dhe SP, bashkërisht me ekspert nga SIGMA punoi në Draft Ligjin i cili i rregullon rregullat sipas të cilave në të ardhmen do të rregullohen pagat në institucionet publike.

Shkup, 28 dhjetor 2022

Me propozim të Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës, Qeveria dje e shqyrtoi dhe e miratoi Informacionin për nënshkrimin e Marrëveshjes ndërkombëtare midis Unionit Evropian dhe Maqedonisë së Veriut, për pjesëmarrjen e Maqedonisë së Veriut në programin e Unionit-Evropa Digjitale-Digital Europe (DIGITAL), për periudhën 2021-2027.

Shkup, 22 dhjetor 2022
 
Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës, Admirim Aliti e ndau me opinionin draft versionin e azhurnuar të Strategjisë Nacionale për IKT 2023-2027, e cila është e publikuar në ENER

Shkup, 21 dhjetor 2022

Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës, Admirim Aliti në pres konferencën e sotme njoftoi se Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës në bashkëpunim me Ministrinë e diasporës do të hapin Qendrat e Diasporës, të cilat do të shërbejnë si një urë lidhëse midis qytetarëve të RMV-së në diasporë dhe institucioneve të cilat do ta lehtësojnë dhe mundësojnë realizimin e të drejtave të tyre dhe njëherit edhe lehtësimin e procedurave.

Pages