Shpërndaje:

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 21 dhjetor 2022

Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës, Admirim Aliti sot mori pjesë në ditëlindjen e parë të skemës maqedonase të identifikimit elektronik-OneID, e lansuar nga ana e KIBS dhe Nekstsens.

 

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, në bashkëpunim me Qendrën e Gjenevës për  Udhëheqjen e Sektorit të Sigurisë - DCAF (DCAF Geneva Center for Security Sector Governance), në periudhën dhjetor 2022 - mars 2024, për administratën publike të Maqedonisë, organizon dhe ju fton të merrni pjesë në  trajnimin bazë online falas për nëpunësit administrativ

Shkup, 19 dhjetor 2022

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, me përkrahjen e Agjencisë Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar në Republikën e Maqedonisë së Veriut-Programi USAID CIDR dhe ekspert nga sfera e sigurisë kibernetike nga RMCG, sot organizoi punëtori një ditore konsultative juridike për siguri kibernetike.

Shkup, 19 dhjetor 2022

Ministri Admirim Aliti në pres konferencën e sotme njoftoi se buxheti i përgjithshëm i MSHIA për vitin 2023 është 1,580,029,000 denar. Mjetet janë të dedikuara për tre shtyllat buxhetore të cilat janë në përgjegjësi të MSHIA, gjegjësisht digjitalizimi, administrata dhe mediet.

Shkup, 16 dhjetor  2022

Ministri për shoqëri informatike dhe administratë, Admirim Aliti, sot së bashku me zëvendës kryeministrin Bytyqi, ka mbajtur një takim koordinativ me ekspert nga projekti Përforcimi i E-government, në të cilin u shqyrtuan shkalla e realizimit dhe pritshmëritë nga projekti.

Shkup, 16 dhjetor 2022

Në suaza të projektit WomenLead, organizuar nga NDI-ja, ministri i Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës - Admirim Aliti ishte panelist në Akademinë dedikuar Liderëve të Rinj.

 

 

Shkup, 16 dhjetor 2022

Më datë 15.12.2022, u mbajt takim pune i Grupit Punues mbi Sigurinë Kibernetike në infrastrukturën kritike CICWG, projekt i mbështetur nga USAID-i, me qëllim të koordinimit të faktorëve kryesorë mbi definimin e infrastrukturës, vlerësimin e rreziqeve, planifikimin e lehtësimit, si dhe zhvillimin dhe implementimin e mekanizmave për ndarjen e informacioneve.

Shkup, 15 dhjetor 2022

Sot në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut u mbajt seanca e 10 e Këshillit për reforma në administratën publike.

Shkup, 15 dhjetor 2022

Ministri për shoqëri informatike dhe administratë, Admirim Aliti, sot në një takim konsultativ dhe qartësues i pranoi përfaqësuesit dhe ekspertët nga SIGMA, me të cilët biseduan për Ligjin për Paga, ku shqyrtuan qasjen, fushëveprimin dhe mënyrën e realizimit të këtij ligji.

Pages