Shpërndaje:

NJOFTIM PËR SHTYP

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, në përputhje me nenin 23 të Ligjit për Pjesëmarrje të të Rinjve dhe Politikat Rinore, për të caktuar personin përgjegjës për punë në Zyrën për rini dhe koordinim, implementimin dhe ndjekjen e çështjeve me interes për të rinjtë, në suaza të kompetencave të fushëveprimit të institucionit, e emëron nëpunësin Diar Selimi.
E-maili për kontakt: diar.selimi@mioa.gov.mk 

Shkup, 13 prill 2021

Sot, Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës, Jeton Shaqiri, mori pjesë në Takimin ministror të

Shkup, 8 prill 2021

Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës Jeton Shaqiri, sot prezantoi Raportin Vjetor të të Punësuarve në Sektorin Publik për vitin 2020-të. 

Shkup, 23 mars 2021

 

Në seancën e shtatëmbëdhjetë të 

Shkup, 15 mars 2021

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, ka filluar aktivitetet mbi ndryshimin e Ligjit për aplikimin e sistemit për menaxhim me cilësinë dhe kornizën e përbashkët mbi vlerësimin e punës dhe ofrimit të shërbimeve në shërbimin e shtetit.

Qëllimi i ndryshimeve dhe

 

Shkup, 11 mars 2021

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës (në tekstin në vijim 

Shkup, 10 mars 2021

Të nderuar qytetarë, secili prej jush, i cili ka pranuar një leje për lëvizje nga Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës gjatë periudhës së gjendjes së jashtëzakonshme, ju njoftojmë se të njëjtat leje do të jenë

Shkup, 10 mars 2021

Njoftim dhe formular për leje të lëvizjes gajtë kohës së orës policore nga ora 22.00 deri në orën 05.00 të ditës së nesërme, prej më datë 10 - 22

Shkup, 9 mars 2021

Në seancën e sotme të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, u miratua vendimi për ndalim të lëvizjes së popullatës dhe të automjeteve të transportit publik në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, në intervalin kohor prej në ora 22:00 deri në ora 05:00 të ditës 

Pages