Shpërndaje:

NJOFTIM PËR SHTYP

13.03.2023, Shkup 
 
Nën organizimin e Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës (MSHIA), sot u mbajt konsultimi i parë publik lidhur me Projekt-versionin e parë të Propozim-Ligjit mbi ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Shërbimet Mediatike Audio dhe Audiovizuale.

Shkup, 8 mars 2023

Sot, kisha nderin të takohem me ambasadorin e Mbretërisë së Holandës në Republikën e Maqedonisë së Veriut, shkëlqesinë e tij Dirk Jan Kop.

Gëzuar 8 Marsin!

Shkup, me datë 06.03.2023

“Jemi të përkushtuar fuqishëm për aplikimin e transformimit digjital si  mundësi për të përfshirë numër më të madh të grave në sipërmarrjet, për të krijuar shërbime dhe kushte , që gratë të kenë të njëjtat mundësi si meshkujt; Theks i veçantë do t'i kushtohet lidershipit si faktor kyç në këto transformime, në drejtim të përfaqësimit të plotë dhe të barabartë të grave në të gjitha nivelet dhe në të gjitha fushat. "

Shkup, 01 mars 2023

Duke folur në panelin e titulluar: “Transformimi digjital dhe e ardhmja e TI-së: Ngritja e udhëheqjes publike dhe korporative në nivelin tjetër”, zëvendësi i ministrit të Shoqërisë Informatike dhe Administratës - Aleksandar Bajdevski theksoi përkushtimin lidhur me  përshpejtimin e transformimit digjital dhe shfrytëzimin e përfitimeve prej tij, në dobi të qytetarëve dhe të gjithë shoqërisë.

Partneriteti për Qeverisje të Hapur (PQH) është një nismë ndërkombëtare vullnetare që synon të krijojë dhe zbatojë angazhime konkrete nga qeveritë ndaj qytetarëve të tyre, për të promovuar transparencën, për të inkurajuar pjesëmarrjen e qytetarëve, luftën kundër korrupsionit dhe përdorimin e teknologjive të reja me qëllim të forcimit të qeverisjes/udhëheqjes së mirë.

Shkup, 28 shkurt 2023

Sot në zyrat e Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës (MSHIA) është mbajtur ceremonia e dorëzimit të detyrës në mes të ministrit paraprak, Admirim Aliti dhe ministrit të sapoemëruar, Azir Aliu.

Ju njoftojmë se personi përgjegjës për punën e Zyrës së të Rinjve mbi koordinimin, implementimin dhe ndjekjen e çështjeve në interes të të rinjve në fushëveprimin e kompetencave të institucionit është nëpunësja Zana Zumeri.

E-mail: zana.zumeri@mioa.gov.mk

Numri i telefonit zyrtar: +389 2 3200 953

 

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe e Administratës

-Kujdesuni që sistemet, desktop kompjuterët, laptopët dhe pajisjet celulare të përdoruesve tuaj të jenë të përditësuara, përfshirë edhe ‘software’ pajisjet e palës së tretë, siç janë shfletuesit dhe pakot e produktivitetit të zyrave

-Kontrolloni nëse ''Antivirus i instaluar' është i instaluar dhe verifikoni rregullisht që ai është aktiv në të gjitha sistemet dhe nëse nënshkrimet janë përditësuar saktë.

Pages